خوزستان ـ پایگاه اختصاصی

کانون انتظار دانشگاه کشاورزی رامین کانون انتظار در راستای اهداف مهدویت در خامعه دانشگاهی به فعالیت های مختلفی از جمله حلقه های معرفتی با موضوعات مهدوی،برگزاری سخنرانی، پخش و نقد فیلم های آخر الزمانی ،چاپ نشریه و ...می پردازد هم‌اکنون 1 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366